• /'snætʃ/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều snatches

  Sự vồ lấy, sự nắm lấy; cái nắm lấy, cái vồ lấy
  to make a snatch at something
  vồ lấy cái gì
  ( số nhiều) phần ngắn, thời gian ngắn, một lúc, một lát; đoạn trích ngắn (bài hát, câu chuyện..)
  to work by snatches
  làm việc bữa đực bữa cái; làm việc theo hứng (thích thì làm, không thích thì thôi)
  to overhear snatches of conversation
  nghe lỏm được nhiều đoạn của câu chuyện
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự bắt cóc

  Ngoại động từ

  Vồ; túm; chộp; giật lấy
  to snatch something out of somebody's hand
  giật lấy vật gì trên tay ai, nẫng tay trên ai
  Nắm lấy; tranh thủ
  to snatch an opportunity
  nắm lấy thời cơ
  to snatch a quick meal
  tranh thủ ăn nhanh
  to snatch victory out of defeat
  giành lấy thắng lợi từ thế thất bại
  to snatch a half-hour's sleep
  tranh thủ ngủ nửa tiếng
  to snatch someone from the jaws of death
  cứu thoát ai khỏi nanh vuốt của tử thần
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bắt cóc
  snatch at something
  vồ; chộp; cố nắm lấy cái gì
  Hăm hở và nhanh chóng nắm lấy cái gì
  snatch at every opportunity
  chộp lấy mọi cơ hội

  Chuyên ngành

  Ô tô

  phanh đột ngột

  Xây dựng

  giật

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  whole
  verb
  give , receive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X