• /'pilfə/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Chôm chỉa, ăn cắp vặt
  he was caught pilfering
  hắn ta bị bắt về tội ăn cắp vặt


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  give , receive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X