• /drip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chảy nhỏ giọt, sự để nhỏ giọt
  Nước chảy nhỏ giọt
  (kiến trúc) mái hắt
  (từ lóng) người quấy rầy, người khó chịu

  Nội động từ

  Chảy nhỏ giọt
  ( (thường) + with) ướt sũng, ướt đẫm
  to be dripping wet
  ướt sũng, ướt đẫm
  to drip with blood
  đẫm máu, máu đầm đìa chảy thành giọt

  Ngoại động từ

  Để chảy nhỏ giọt, làm nhỏ giọt

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Giọt, sự chảy nhỏ giọt, sự thấm, chảy nhỏ giọt

  Xây dựng

  cái mỏ nhọn

  Kỹ thuật chung

  nhỏ giọt

  Giải thích EN: Any slight or intermittent flow of water or other liquid.

  Giải thích VN: Những giot nước hoăc chất lỏng nhỏ không liên tục.

  drip cock
  van nhỏ giọt
  drip cock
  vòi nhỏ giọt
  drip cup
  vòng bít nhỏ giọt
  drip edge
  gờ nhỏ giọt
  drip groove
  rãnh nhỏ giọt
  drip irrigation
  sự tưới nhỏ giọt
  drip oiler
  vịt dầu nhỏ giọt
  drip pan
  đĩa nhỏ giọt
  drip plate
  tấm nhỏ giọt
  drip pump
  bơm nhỏ giọt
  drip pump
  hộp nhỏ giọt
  drip tray
  khay hứng nhỏ giọt
  drip treatment
  điều trị tiêm truyền nhỏ giọt
  drip water
  nước nhỏ giọt
  drip-feed lubricator
  vịt dầu nhỏ giọt
  drip-proof
  chống nhỏ giọt
  nasal drip
  truyền nhỏ giọt qua mũi
  nhỏ từng giọt
  giọt
  drip cock
  van nhỏ giọt
  drip cock
  vòi nhỏ giọt
  drip cup
  vòng bít nhỏ giọt
  drip edge
  gờ nhỏ giọt
  drip groove
  rãnh nhỏ giọt
  drip irrigation
  sự tưới nhỏ giọt
  drip line
  đường giọt chảy
  drip oiler
  vịt dầu nhỏ giọt
  drip pan
  đĩa nhỏ giọt
  drip plate
  tấm nhỏ giọt
  drip pot
  thùng gom giọt
  drip pot
  thùng thu giọt
  drip pump
  bơm nhỏ giọt
  drip pump
  hộp nhỏ giọt
  drip trap
  bình thu góp giọt
  drip tray
  khay hứng nhỏ giọt
  drip treatment
  điều trị tiêm truyền nhỏ giọt
  drip water
  nước nhỏ giọt
  drip-feed lubricator
  vịt dầu nhỏ giọt
  drip-proof
  chống nhỏ giọt
  nasal drip
  truyền nhỏ giọt qua mũi
  nước ngưng
  drip pan
  chậu nước ngưng
  drip tray
  chậu nước ngưng
  drip tray
  khay hứng nước ngưng
  drip tray
  khay nước ngưng
  drip tray (heater) mat
  khay hứng nước ngưng
  drip tray heater mat
  tấm sưởi khay hứng nước ngưng
  drip trough
  máng nước ngưng
  sự nhỏ giọt

  Kinh tế

  cháy nhỏ giọt
  chiến dịch quảng cáo lâu dài (thường trên một năm)

  Địa chất

  giọt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  dribble , trickle , bore

  Từ trái nghĩa

  verb
  pour

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X