• /´kɔ:k¸skru:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái mở nút chai (hình xoắn ruột gà)

  Động từ

  Làm xoắn ốc; xoắn lại
  to corkscrew a line
  vẽ một đường xoắn ốc

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cái mở nút chai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X