• /wiv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cách dệt, kiểu dệt
  a loose weave
  cách dệt thưa

  Ngoại động từ .wove; .woven

  Dệt
  to weave thread into cloth
  dệt sợi thành vải
  Đan, kết lại
  to weave baskets
  đan rổ
  to weave flowers
  kết hoa
  (nghĩa bóng) kết lại; thêu dệt, bày ra
  to weave facts into a story
  lấy sự việc kết lại thành một câu chuyện
  to weave a plot
  bày ra một âm mưu

  Nội động từ

  Dệt
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi len lỏi, đi quanh co
  the road weaves through the plain
  con đường đi quanh co qua cánh đồng
  Lắc lư, đua đưa
  (quân sự), (hàng không) bay tránh
  to weave one's way
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi lách, len lỏi qua

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bay tránh

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự dệt, (v) dệt, đan

  Dệt may

  dệt

  Kỹ thuật chung

  bện
  kiểu dệt
  plain weave
  kiểu dệt vân điểm
  relief weave
  kiểu dệt nổi
  đan
  hàng dệt
  relief weave
  hàng dệt nổi
  sự dệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X