• /ri:ð/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bao quanh, quấn lại, bao bọc, quấn quanh
  Đặt vòng hoa lên, đội vòng hoa cho; tết hoa quanh ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  mountain wreathed with clouds
  núi có mây vờn quanh
  face wreathed in smiles
  mặt tươi cười
  Ôm, ôm lấy
  the snake wreathed itself round the branch
  con rắn cuộn mình quanh cành cây
  to wreathe one's arms round someone
  ôm chặt ai

  Nội động từ

  Cuộn lại (con rắn)
  Cuồn cuộn (khói, sương..)

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X