• Xây dựng

    khuôn góc

    Giải thích EN: In plastering applications, a molding that is built into corners to prevent pieces from breaking off; it is usually made of metal. Giải thích VN: Trong việc trát tường, một khuôn đúc được đặt trong các góc để tránh bị gãy rời; chúng thường được làm bằng kim loại.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X