• (đổi hướng từ Corners)
  /´kɔ:nə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Góc (tường, nhà, phố...)
  the corner of the street
  góc phố
  to put a child in the corner
  bắt phạt đứa trẻ đứng vào góc tường
  Nơi kín đáo, xó xỉnh; chỗ ẩn náu, chỗ giấu giếm
  done in a corner
  làm giấu giếm, làm lén lút
  Nơi, phương
  from all the corners of the world
  từ khắp mọi nơi trên thế giới; từ bốn phương trời
  the four corners of the earth
  khắp bốn phương trời
  (thương nghiệp) sự đầu cơ, sự lũng đoạn thị trường
  to make a big corner in wheat
  làm một chuyến đầu cơ lúa mì lớn
  (thể dục,thể thao) quả phạt gốc
  to cut off a corner
  đi tắt
  to drive somebody into a corner

  Xem drive

  to have a corner in somebody's heart
  được ai yêu mến
  to have a warm (soft) corner in one's heart for somebody
  dành cho ai một cảm tình đặc biệt; có cảm tình với ai, yêu mến ai
  a hot (warm) corner
  (quân sự), (thông tục) chỗ nguy hiểm, chỗ chiến sự xảy ra ác liệt
  to look (see, watch) somebody out of the corner of one's eye
  liếc ai, nhìn trộm ai
  a tight corner
  nơi nguy hiểm
  Hoàn cảnh khó khăn
  to turn the corner
  rẽ, ngoặt
  (nghĩa bóng) vượt qua nơi nguy hiểm, vượt qua giai đoạn khó khăn

  Ngoại động từ

  Đặt thành góc, làm thành góc
  Để vào góc
  Dồn vào chân tường, dồn vào thế bí
  Mua vét (để đầu cơ, lũng đoạn thị trường)
  to corner the market
  mua vét hết hàng ở thị trường

  Nội động từ

  Vét hàng (để đầu cơ)

  Hình Thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  góc đỉnh (tam giác, đa giác); điểm góc (của một đường )

  Cơ - Điện tử

  Góc, gân

  Xây dựng

  bay đơn nguyên góc
  góc phố
  góc tường
  corner basin
  chậu rửa góc tường
  corner stone
  đá ở góc tường
  recessed corner
  góc tường trong phòng

  Kỹ thuật chung

  chỗ ngoặt
  điểm góc
  corner condition
  điều kiện tại điểm góc
  corner condition
  điều kiện tại điểm gốc
  method of corner points
  phương pháp điểm gốc
  đỉnh
  đường viền
  lượn góc
  corner cutter
  dao phay lượn góc
  gờ
  góc đỉnh
  góc
  vát góc

  Địa chất

  góc, điểm gốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X