• Kỹ thuật chung

    sự điều chỉnh chi phí

    Giải thích EN: A procedure used to analyze the costs, savings, and benefits to provide justification for utilization. Giải thích VN: Một thủ tục dùng để phân tích các chi phí, tiết kiệm, và lời lãi để điều chỉnh sử dụng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X