• /kautʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trường kỷ, đi văng
  Giường
  on a couch of pain
  trên giường bệnh
  Hang (chồn, cáo...)
  Chỗ rải ủ lúa mạch (để làm rượu bia)

  Ngoại động từ

  ( (thường) động tính từ quá khứ) nằm xuống, nằm dài ra
  Diễn đạt, diễn tả
  couched in writing
  diễn đạt bằng văn
  Ẩn, che đậy
  irony couched under compliment
  sự mỉa mai che đậy dưới hình thức lời ca ngợi
  (y học) đánh màng, đánh mộng (mắt)
  Đặt ngang (ngọn giáo, để chuẩn bị tấn công)
  Rải ủ (lúa mạch) cho nẩy mầm

  Nội động từ

  Nằm, nằm dài ra (thú dữ trong hang)
  Ẩn náu, núp trốn
  Nằm phục kích

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  trục nằm

  Kỹ thuật chung

  lớp sơn lót

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X