• /´fɔ:mju¸leit/

  Thông dụng

  Cách viết khác formulise

  'f˜:mjulaiz
  ngoại động từ
  Làm thành công thức; đưa vào một công thức
  Trình bày rõ ràng chính xác, phát biểu có hệ thống (ý kiến...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đề ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X