• (đổi hướng từ Countersigned)
  /´kauntə¸sain/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khẩu lệnh, mật lệnh (phải trả lời đúng mới được đi qua nơi gác)
  Chữ tiếp ký

  Ngoại động từ

  Tiếp ký
  Phê chuẩn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mật hiệu

  Kinh tế

  phó thự
  tiếp ký

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X