• /kə'rɔbəreit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm chứng, chứng thực; làm vững thêm (lý lẽ, ý kiến...)
  to corroborate someone in his statement
  chứng thực lời nói của ai

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chứng chỉ
  chứng thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X