• /ˈsɪgnətʃər , ˈsɪgnəˌtʃʊər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chữ ký
  to put one's signature to a letter
  ký tên vào một bức thư
  Sự ký, việc ký cái gì
  a contract ready for signature
  một hợp đồng đã sẵn sàng để ký
  Tay sách (phần của một cuốn sách làm bằng một tờ giấy gập lại rồi xén)
  Chìa (khoá) (như) key signature
  (âm nhạc) nhạc hiệu, nhạc dạo đầu (như) signature tune
  (ngành in) ký hiệu trang (để đóng sách cho đúng số trang)
  (từ cổ,nghĩa cổ) vẻ, dấu hiệu
  the signature of intelligence
  vẻ thông minh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (đại số ) ký số
  signature of a quadratic form
  ký số của một dạng toàn phương

  Kỹ thuật chung

  chữ kí
  ký hiệu
  digital signature
  ký hiệu số
  digital signature standard
  tiêu chuẩn ký hiệu số
  key signature
  ký hiệu khóa (nhạc)
  signature number
  số ký hiệu tay bông
  spectrum signature
  ký hiệu phổ
  spectrum signature analysis
  sự phân tích ký hiệu phổ
  ký hiệu tay bông
  signature number
  số ký hiệu tay bông

  Kinh tế

  chữ ký

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  autograph , hand , identification , ink , john hancock , mark , name , seal , sigil , sign , sign-manual. associated word: signatory , stamp , trademark

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X