• /´kauntə¸weit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đối trọng

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cân bằng đối trọng

  Ô tô

  đối trọng (trục khuỷu)
  trọng lượng cân bằng

  Kỹ thuật chung

  đặt đối trọng
  đối trọng
  counterweight boom
  cần trục đối trọng
  counterweight cable
  cáp đối trọng
  counterweight cantilever
  côngxon đối trọng
  counterweight jib
  cần trục đối trọng
  counterweight line
  dây cáp có đối trọng
  counterweight traveler
  cầu lăn có đối trọng
  Potman counterweight
  đối trọng Potman
  sash counterweight
  đối trọng cánh cửa treo
  switch lever counterweight
  đối trọng tay bẻ ghi
  switch lever with counterweight
  tay bẻ ghi có đối trọng
  làm cân nhau

  Kinh tế

  quả đối trọng

  Địa chất

  đối trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X