• /´kreditə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chủ nợ, người cho vay
  (kế toán) bên có

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) người cho vay

  Giao thông & vận tải

  trái chủ

  Kỹ thuật chung

  khoản phải trả
  người cho vay

  Kinh tế

  bên có (trong sổ sách kế toán)
  chủ nợ
  người bán chịu
  người cho vay
  most important creditor
  người cho vay quan trọng nhất
  người chủ nợ
  bond creditor
  người chủ nợ trái phiếu
  general creditor
  người chủ nợ thông thường
  general creditor
  người chủ nợ thường
  judgment creditor
  người chủ nợ theo án quyết
  ordinary creditor
  người chủ nợ thường
  petitioning creditor
  người chủ nợ đệ đơn
  preferential creditor
  người chủ nợ ưu tiên trả
  preferred creditor
  người chủ nợ ưu tiên
  secured creditor
  người chủ nợ bảo hiểm
  secured creditor
  người chủ nợ được bảo hiểm
  unrecovered creditor
  người chủ nợ không được bảo đảm
  unsecured creditor
  người chủ nợ không có bảo đảm
  người có quyền đòi nợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X