• /krik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tật vẹo cổ, tật ngay sống lưng

  Ngoại động từ

  Làm vẹo (cổ); làm ngay (sống lưng)
  to crick one's neck
  trẹo gân cổ, vẹo cổ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X