• /ˈspæzəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) sự co thắt
  Cơn (đau, giận..)
  a spasm of coughing
  một cơn ho
  Sự bùng ra (của hoạt động, cảm xúc..)
  a spasm of energy
  một sự bộc phát nghị lực

  Chuyên ngành

  Y học

  co cứng
  cadaveric spasm
  co cứng tử thi
  carpopedal spasm
  co cứng khớp xương bàn tay bàn chân

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X