• /kiηk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nút, chỗ thắt nút; chỗ xoắn (ở dây, dây cáp...)
  Sự lệch lạc (về tư tưởng, tính nết...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tính lập dị; tính đỏng đảnh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái gây trở ngại cho công việc
  Chứng vẹo cổ

  Động từ

  Thắt nút; xoắn lại (dây...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Ô tô

  chỗ thắt nút

  Kỹ thuật chung

  chỗ uốn
  chỗ vặn
  chỗ xoắn
  chỗ xoắn vặn
  nút thắt
  rope kink
  nút thắt dây
  nút thắt, chứng vẹo cổ

  Giải thích EN: A tight loop in a wire or wire rope that permanently deforms and damages the wire.Medicine. a popular term for muscle stiffness or soreness, as in the neck or back.

  Giải thích VN: Một vòng kín của một sợi dây hoặc một cuộn dây làm biến dạng mãi mãi và làm hỏng cuộn dây. Y học. Một thuật ngữ thông dụng dùng để chỉ sự xơ cứng hay đau nhức cơ, như ở cổ hoặc lưng.

  sự gập
  sự hư hỏng
  sự uốn
  sự uốn gập
  vặn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X