• Hóa học & vật liệu

  lọc dầu thô

  Giải thích EN: The distillation equipment used to separate crude oil into various fractions and products. Giải thích VN: Một thiết bị lọc sử dụng để tách dầu thô.

  nhựa than thô

  Hóa học & vật liệu

  lọc dầu thô

  Giải thích EN: The distillation equipment used to separate crude oil into various fractions and products. Giải thích VN: Một thiết bị lọc sử dụng để tách dầu thô.

  nhựa than thô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X