• /´kʌri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bột ca ri
  Món ca ri

  Ngoại động từ

  Nấu ca ri, cho bột ca ri (vào đồ ăn)
  curried chicken
  món gà nấu ca ri
  Chải lông (cho ngựa)
  Sang sửa (da thuộc)
  Đánh đập, hành hạ (ai)
  to curry favour with somebody
  nịnh hót ai, bợ đỡ ai, xum xoe với ai để cầu ân huệ, cầu cạnh ai để xin ân huệ

  Nguồn khác

  • curry : Corporateinformation

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bột cari
  nấu cari

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  clean , comb , groom , powder , prepare

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X