• /´si:zəniη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gia vị
  not enough seasoning in the stew
  món hầm chưa đủ gia vị

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự dưỡng hộ (bê tông)
  sự hong (khô)
  seasoning of wood
  sự hong khô gỗ
  sự khô tự nhiên (gỗ)

  Kỹ thuật chung

  sự bảo dưỡng
  water seasoning
  sự bảo dưỡng trong nước
  sự hóa già
  sự sấy
  sự sấy khô

  Kinh tế

  gia vị
  sấy ngoài trời
  air seasoning
  sự sấy ngoài trời
  sự chín
  sự làm chín
  tra thêm gia vị

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X