• /´kʌstə¸maiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác customise

  Động từ

  Làm theo yêu cầu của khách hàng
  to customize a car
  chế tạo (hoặc sửa chữa) một chiếc xe hơi theo yêu cầu của chủ xe
  (tin học) tùy biến
  to customize a toolbar
  tùy biến một thanh công cụ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tùy biến
  customize animation
  tùy biến hoạt ảnh
  customize keyboard
  tùy biến bàn phím
  customize the way you display information
  tùy biến cách hiển thị thông tin
  key customize
  tùy biến phím

  Kỹ thuật chung

  chiều lòng
  tùy chỉnh
  customize chart type
  tùy chỉnh loại biểu đồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X