• Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Về thực tế (không chính thức)
  deỵfacto recognition of a state
  sự công nhận một quốc gia trên thực tế (không chính thức)
  deỵfactoỵstandard
  chuẩn phổ biến (nhưng không chính thức)

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  trên sự thực
  de facto company
  công ty trên sự thực
  trong thực tế đã tồn tại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective, adverb
  actual , existing , factual , from fact , in fact , in reality , real

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X