• /´detə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người mắc nợ, con nợ; người chưa thực hiện được (nhiệm vụ, nghĩa vụ...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) người mắc nợ
  next debtor
  hàng, (số thập phân) tiếp theo
  previous debtor
  hàng, (số thập phân) đứng trước


  Xây dựng

  khách nợ

  Kỹ thuật chung

  người mắc nợ

  Kinh tế

  con nợ
  người mắc nợ
  judgment debtor
  người mắc nợ theo án quyết
  principal debtor
  người mắc nợ chính
  sundry debtor
  người mắc nợ vay tiền
  trade debtor
  người mắc nợ do mua chịu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X