• /´bæηkrʌpt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người vỡ nợ, người phá sản
  (thông tục) người mắc nợ không trả được

  Tính từ

  Vỡ nợ, phá sản
  to go bankrupt
  bị vỡ nợ, phá sản
  Thiếu, không có, mất hết
  to be morally bankrupt
  không có đạo đức
  to be bankrupt of one's honour
  bị mất hết danh dự

  Ngoại động từ

  Làm vỡ nợ, làm phá sản

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  công ty phá sản
  người vỡ nợ
  certificated bankrupt
  người vỡ nợ được xác nhận
  certified bankrupt
  người vỡ nợ được xác nhận
  discharged bankrupt
  người vỡ nợ được phục quyền
  người khánh tận
  người phá sản
  discharged bankrupt
  người phá sản được phục quyền
  phá sản
  vỡ nợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X