• /´spautiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phun

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự phun

  Giải thích EN: The process of inserting or ejecting fine- or coarse-grained solid material with the use of inclined or vertical discharge spouts. Giải thích VN: Quá trình đưa các vật liệu rắn dạng hạt thô hoặc mịn vào hoặc ra bằng cách sử dụng máng tháo nghiêng hoặc thẳng đứng.

  sự phun tia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X