• (đổi hướng từ Haranguing)
  /hə´ræη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài diễn thuyết, bài nói (trước hội nghị)
  Lời kêu gọi, lời hô hào (trước công chúng)

  Động từ

  Diễn thuyết
  Kêu gọi, hô hào (trước đám đông)

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X