• /siəriəsli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đứng đắn, nghiêm trang
  Nghiêm trọng, trầm trọng, nặng
  Thật sự, không đùa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X