• /dein/

  Thông dụng

  Động từ

  Rủ lòng, đoái hoài, hạ cố
  he did not deign me a look
  hắn ta không thèm nhìn đến tôi
  to deign no reply
  không thèm trả lời


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X