• /di´mout/

  Thông dụng

  Ngoại động từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Giáng cấp, giáng chức, hạ tầng công tác
  Cho xuống lớp

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giáng

  Kỹ thuật chung

  giảm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X