• /ˈʌpˌgreɪd/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cải tạo giống (gia súc)
  Nâng cao chất lượng (sản phẩm)
  Đưa lên cấp bậc cao hơn, nâng cấp, đề bạt

  Danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) dốc đi lên

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (v) nâng cấp, nâng bậc, nâng chất lượng

  Toán & tin

  sự hoàn thiện (phần cứng)

  Xây dựng

  građien độ dốc
  sự trục tải

  Kỹ thuật chung

  nâng cấp
  hardware upgrade
  nâng cấp phần cứng
  index upgrade
  sự nâng cấp chỉ mục
  major upgrade
  nâng cấp lớn
  preparing to upgrade
  chuẩn bị nâng cấp
  upgrade preparation
  chuẩn bị nâng cấp
  upgrade procedures
  thủ tục nâng cấp
  upgrade version
  phiên bản nâng cấp
  nâng cấp hoàn thiện
  độ dốc mái
  độ nghiêng
  đường dốc
  mái dốc
  mở rộng
  sự nâng cấp
  index upgrade
  sự nâng cấp chỉ mục

  Kinh tế

  cải thiện
  cải tiến
  cải cách
  nâng cao
  sự hoàn thiện
  thăng chức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X