• /´reli¸geit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Loại bỏ, bỏ xó, bỏ riêng ra
  to relegate a worthless book to the wastepaper-basket
  vứt bỏ cuốn sách tồi vào sọt giấy loại
  Giao cho (ai để quyết định hoặc thi hành...)
  to relegate matter to someone
  giao vấn đề cho ai (để quyết định hoặc thi hành)
  Chuyển (ai) đến (nơi nào, người nào...) để tìm hiểu thêm; chuyển (một đội thể thao) xuống hạng thấp hơn
  Đổi (viên chức) đi xa; đày ải
  Hạ tầng
  to be relegated to an inferior position
  bị hạ tầng công tác


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  assume , hold , keep , promote , upgrade

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X