• /´dentil/

  Xây dựng

  hoa văn răng cưa

  Giải thích EN: Any of a row of small rectangular blocks resembling teeth, used to decorate a classical cornice. Giải thích VN: Hàng của các khối chữ nhật nhỏ giống cấu trúc răng cưa, được sử dụng để trang trí các chi tiết gờ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X