• /di'nju:d/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lột trần (quần áo, vỏ ngoài...); làm trần trụi, làm tróc vỏ, làm rụng lá
  ( + of) tước đoạt, lấy đi
  to denude somebody of something
  tước đoạt của ai cái gì

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bóc trụi

  Xây dựng

  tróc bụi

  Kỹ thuật chung

  làm trần trụi
  làm tróc vỏ
  loại bỏ
  giải hấp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X