• /fli:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bộ lông (cừu...); mớ lông cừu (cắt ở một con)
  Mớ tóc xù, mớ tóc xoắn bồng (như) lông cừu
  Cụm xốp nhẹ, bông
  a fleece of cloud
  cụm mây nhẹ
  a fleece of snow
  bông tuyết
  (ngành dệt) tuyết
  Golden Fleece
  huân chương Hiệp sĩ (của áo và Tây-ban-nha)

  Ngoại động từ

  Phủ (một lớp (như) bộ lông cừu)
  a sky fleeced with clouds
  bầu trời phủ mây bông
  Lừa đảo
  to fleece someone of his money
  lừa đảo tiền của ai
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) cắt (lông cừu)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  give , offer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X