• /dai'vest/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cởi quần áo; lột quần áo
  ( + of) tước bỏ, tước đoạt; trừ bỏ, gạt bỏ
  to divest somebody of his rights
  tước đoạt quyền lợi của ai
  to divest oneself of an idea
  gạt bỏ một ý nghĩ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tước bỏ
  tước đoạt

  Kỹ thuật chung

  gạt bỏ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  clothe , cover , invest , possess , take

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X