• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ (địa lý,địa chất)

  Vật vụn (như) cát, sỏi...; mảnh vụn

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  debris

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đá vụn
  đất đá vụn

  Địa chất

  vật vụn, bã vụn, mảnh vụn, vụn phong hoá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X