• /ˈgɑrbɪdʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lòng, ruột (thú...)
  Rác (nhà bếp)
  Văn chương sọt rác ( (cũng) literary garbage)
  (tin học) dữ liệu vô nghĩa hoặc không thích hợp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dữ liệu hỏng
  garbage collector
  bộ gom dữ liệu hỏng
  dữ liệu rác
  garbage collection
  sự dọn dữ liệu rác
  garbage collector
  bộ dọn dữ liệu rác
  dữ liệu sai

  Kỹ thuật chung

  đồ bỏ đi
  đồ thải
  phế liệu
  garbage collection
  sự thu gom phế liệu
  rác rưởi
  rác

  Giải thích VN: Thường được hiểu là dữ liệu sai hay hỏng trong bộ nhớ. Hay những rác rưởi trên màn hình do lỗi của phần mềm hay phần cứng...

  rác liệu
  garbage collection
  sự gom rác liệu
  garbage collector
  bộ gom rác liệu
  vật bỏ đi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X