• /di'saipәl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Môn đồ, môn đệ, học trò
  (tôn giáo) tông đồ của Giê-xu; đồ đệ của Giê-xu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  môn đồ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  god

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X