• /əd'hiərənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cách viết khác adherer

  Người gia nhập đảng, đảng viên, môn đồ
  Người trung thành, người ủng hộ (học thuyết...)
  an adherent of Marxism-Leninism
  người trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin


  Tính từ

  Dính chặt, bám chặt
  Dính liền với, có quan hệ chặt chẽ với

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  kết liền nhau

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dính chặt
  dính
  adherent pericardium
  màng ngoài tim dính
  adherent placenta
  nhau dính
  adherent tongue
  lưỡi dính
  dính vào
  bám chặt

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  nhớt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X