• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hau háu, ngấu nghiến, phàm, như muốn nuốt lấy
  a devouring look
  cái nhìn hau háu, cái nhìn chòng chọc
  Tàn phá, phá huỷ
  a devouring flame
  ngọn lửa tàn phá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  consume , cram , destroy , devour , down , eat , feast , glut , gorge , wolf

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X