• /kə'rousiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gặm mòn, phá huỷ dần

  Danh từ

  Chất gặm mòn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ăn mòn

  Cơ - Điện tử

  Chất ăn mòn, ăn mòn

  Kỹ thuật chung

  làm ăn mòn
  ăn mòn

  Địa chất

  chất ăn mòn, chất gặm mòn, (có tính) ăn mòn, gặm mòn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X