• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  chuyển mạch
  dial-up services
  dịch vụ chuyển mạch
  dial-up terminal
  đầu cuối chuyển mạch
  quay số
  Dial up Internet Protocol [Internet] (DIP)
  Giao thức quay số Internet trực tiếp [Internet]
  Dial-Up Networking [Microsoft] (DUN)
  Nối mạng bằng cách quay số [Microsoft]
  dial-up services
  dịch vụ quay số
  dial-up terminal
  đầu cuối quay số
  private dial-up port
  cổng quay số riêng
  Public Dial-up Internet Access List (Internet) (PDIAL)
  Danh mục truy nhập Internet quay số qua mạng công cộng
  public dial-up port
  cổng quay số công cộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X