• /ˈdaɪəl , daɪl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồng hồ mặt trời (theo ánh nắng mà tính giờ) ( (cũng) sun dial)
  Mặt đồng hồ ( (cũng) plate dial); đĩa số (máy điện thoại)
  compass dial
  mặt la bàn
  (từ lóng) mặt (người...)
  La bàn (dùng ở mỏ) ( (cũng) miner's dial)

  Động từ

  Đo bằng đĩa số, chỉ bằng đĩa số
  Quay số (điện thoại tự động)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mặt (đồng hồ, la bàn, Ampe kế )
  counter dial
  mặt số của máy đếm
  normal dial
  mặt số chuẩn
  standard dial
  (máy tính ) thang tỷ lệ tiêu chuẩn


  Cơ - Điện tử

  Center

  Bảng chia độ, mặt số, thang đo

  Hóa học & vật liệu

  mặt chia độ

  Xây dựng

  bàn độ

  Điện lạnh

  chọn số
  dial tone
  âm chọn số
  push-button dial
  vùng phím chọn số
  rotary dial
  mặt quay chọn số
  mặt (đồng hồ)

  Kỹ thuật chung

  bộ phận
  đĩa khắc độ
  đĩa số
  la bàn
  mặt số
  quay số
  auto dial
  quay số tự động
  auto dial
  tự động quay số
  auto-dial modem
  môđem quay số tự động
  automatic dial
  sự quay số tự động
  Community Dial Office (CDO)
  tổng đài quay số cộng đồng
  Dial - on - Demand Routing (DDR)
  chọn đường theo yêu cầu bằng cách quay số
  Dial Access System Object (DASO)
  đối tượng của hệ thống truy nhập bằng quay số
  dial back
  quay số lại
  dial exchange
  tổng đài quay số
  dial line
  đường dây quay số
  dial line
  đường quay số
  Dial Long Lines (DLL)
  quay số đường dài
  dial new call
  quay số cuộc gọi mới
  Dial Pulse Originating (DPO)
  phát xung quay số
  Dial Pulse Terminating (DPT)
  kết thúc xung quay số
  dial pulsing
  tạo xung quay số
  dial set
  tập quay số
  Dial String (DS)
  chuỗi (xung) quay số
  dial telephone
  điện thoại quay số
  dial tone
  âm quay số
  dial tone
  tín hiệu quay số
  dial tone delay
  độ trễ âm quay số
  Dial Tone, Dual Tone (DT)
  âm quay số, âm kép
  Dial up Internet Protocol [Internet] (DIP)
  Giao thức quay số Internet trực tiếp [Internet]
  dial-in
  quay số vào
  dial-in modem
  môđem quay số
  dial-out
  quay số ra
  Dial-Up Networking [Microsoft] (DUN)
  Nối mạng bằng cách quay số [Microsoft]
  dial-up services
  dịch vụ quay số
  dial-up terminal
  đầu cuối quay số
  private dial-up port
  cổng quay số riêng
  Public Dial-up Internet Access List (Internet) (PDIAL)
  Danh mục truy nhập Internet quay số qua mạng công cộng
  public dial-up port
  cổng quay số công cộng
  push-button dial
  sự quay số bấm nút
  Recall Dial Tone (RDT)
  âm quay số gọi lại
  speed-dial
  quay số nhanh
  telephone dial
  bàn quay số điện thoại
  telephone dial
  mặt quay số điện thoại
  quay vòng
  sự quay số
  automatic dial
  sự quay số tự động
  push-button dial
  sự quay số bấm nút
  vành chia độ

  Kinh tế

  chỉ thị bằng đĩa số
  quay số (điện thoại tự động)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X