• /dint/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vết đòn, vết đánh, vết hằn ép, vết lằn nổi
  (từ cổ,nghĩa cổ) đòn, cú đánh
  by dint of...
  bởi... mãi mà..., vì bị... mãi mà..., do bởi
  by dint of failure, we achieved success
  do thất bại mãi mà chúng tôi đã thành công

  Ngoại động từ

  Làm nổi hằn, để lại vết hằn ép (trên cái gì)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X