• /¸inden´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm lõm vào, sự khía răng cưa; sự làm mẻ
  Vết lõm, khía răng cưa; vết mẻ; dấu chặt đẽo
  Chỗ lồi lõm (ở bờ biển)
  (ngành in) sắp chữ thụt vào (ở đầu dòng); chỗ thụt vào (ở đầu dòng)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự thụt dòng

  Giải thích VN: Sự điều chỉnh một đoạn văn về bên phải hay bên trái vạch lề của tài liệu. Hầu hết các chương trình xử lý đều có các lệnh làm thụt dòng văn bản phải, trái, hoặc cả hai lề. Bạn cũng có thể tạo ra thụt dòng treo.

  Kỹ thuật chung

  dấu in
  đường viền mép nước
  sự cắt răng
  sự cắt răng cưa
  sự cắt rãnh
  sự cắt lõm
  sự chạm
  răng cưa
  sự khắc răng
  sự khía răng cưa
  sự làm lõm vào
  vết ấn
  vết lõm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X