• /´sizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ly gián; sự phân ly
  Tội làm ly gián; tội thúc đẩy, sự ly gián
  Phái ly giáo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ly giáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X