• /straif/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xung đột; sự cãi nhau; sự bất hoà giận dữ, sự bất hoà kịch liệt
  to be at strife with somebody
  xung đột với ai
  Cuộc tranh chấp; cuộc đấu tranh; cuộc tranh luận
  a nation torn by political strife
  một quốc gia bị giằng xé bởi xung đột chính trị


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X