• Toán & tin

  đầu cuối hiển thị
  alphanumeric display terminal
  đầu cuối hiển thị chữ-số
  character display terminal
  đầu cuối hiển thị kí tự
  GDT (graphicdisplay terminal)
  đầu cuối hiển thị đồ họa
  graphic display terminal (GDT)
  đầu cuối hiển thị đồ họa
  inquiry display terminal
  đầu cuối hiển thị hỏi tin
  VDT (videodisplay terminal)
  thiết bị đầu cuối hiển thị video
  VDT (visualdisplay terminal)
  đầu cuối hiển thị trực quan
  video display terminal (VDT)
  thiết bị đầu cuối hiển thị video

  Điện tử & viễn thông

  đầu cuối hiện hình

  Kỹ thuật chung

  màn hình
  alphanumeric display terminal
  màn hình chữ-số
  character display terminal
  màn hình hiển thị kí tự
  GDT (graphicdisplay terminal)
  màn hình đồ họa
  graphic display terminal (GDT)
  màn hình đồ họa
  output display terminal
  màn hình đầu ra
  VDT (visualdisplay terminal)
  thiết bị đầu cuối màn hình
  visual display terminal (VDT)
  đầu cuối màn hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X